Nicole van Kalmthout (1953) woont en werkt in Tilburg. Zij bezocht de Academie voor kunst en vormgeving in Den Bosch. In de eerste jaren maakte ze voornamelijk etsen van sprookjesachtige landschappen, in de laatste jaren heeft ze zich geheel gericht op het maken van gombatikken en tekeningen. Gombatikken, niet te verwarren met batikken, zijn schilderijen gemaakt van olieverf en arabische gom. Nicole heeft in de loop der jaren op verschillende plaatsen geexposeerd.

Ik probeer landschappen te creëren, waarin je wordt opgenomen, of eigenlijk meegenomen naar een kleurige atmosfeer. Taferelen uit een speelse, carnavaleske wereld, door mijn ogen gezien. Tijdens het maken van deze gombatikken vergeet ik vaak tijd en omgeving, meegevoerd door de kleuren en de figuren van de compositie. Achter de heuvel ligt een toekomst vol beloften. Bijvoorbeeld, in de lichte en carnavaleske taferelen wijzen de spelende kinderen je de weg naar een vrolijke wereld.

 

Nicole van Kalmthout (1953) lives and works in Tilburg (NL).She attended the Academy of Art in Den Bosch. In her first working years, she was mainly occupied with etching landscapes, often of a fairy-tale like nature. Later, she switched to producing drawings and socalled gumbatics (paintings of oil paint and Arab gum). Over the years, Nicole has exhibited her work at several places.

Artist’s statement: In my work, I try to create colourful landscapes and scenes in which a spectator wants to roam around: curious, surprising, perhaps confused, but hopefully full of imagination and satisfaction in the end. My intention is to make paintings that grow in beauty every time they are looked at. When painting, I lose my sense of time as I am enticed away by the colours and the figures acting in the composition. Beyond the hills lies a promised land. In the light and ‘carnivalesque’ scenes the children are showing the way to that joyful world.

 

Nicole van Kalmthout (1953) habite et travaille à Tilburg (Pays-Bas). Elle a étudié à l’Académie de l’Art à Den Bosch. Dans les premières années, elle s’intéressait surtout dans la gravure à l'eau-forte de paysages, souvent d’une nature féerique. Dans les dernières années, elle s’est focalisée sur les batiks de gomme et sur les dessins. Les batiks de gomme, à ne pas confondre avec les batiks, sont des peintures faits avec de la peinture à l’huile et de la gomme arabique. Nicole a exposé à plusieurs endroits au cours des années.

Affirmation de l’artiste: Dans mon travail, j’essaie de créer des paysages colorées et des scènes dans lesquelles un spectateur veut errer : curieux, surpris, peut-être confus, mais j’espère plein d’imagination et de satisfaction à la fin. Mon intention est de faire des peintures qui deviennent plus beaux chaque fois qu’on les regarde. Quand je peins, je ne me rends plus compte du temps puisque je suis emporté par les couleurs et les figures qui jouent dans la composition. Derrière les collines se trouve une terre promise. Dans la lumière et les scènes carnavalesques les enfants indiquent le chemin vers ce monde heureux.