De veiligheidsraad telt vijf leden Die - eerlijk gezegd - tot op heden Heel weinig opmerkelijks deden En met name hun stokpaard bereden. Maar waar dat dan ook toe kan leiden... Een brainstormdag op de heide, Een zorg die maar groeide, gedijde, De verrassing die zij ons bereidden! Men wist al het eigengereide Bij toverslag plots te vermijden Zij schoven geschillen terzijde En gingen de mensheid bevrijden. Dus iedereen juicht - en met reden. Want - luister! - de raad deelde mede: 'Dankzij onze normen en zeden Is het voortaan altijd vrede' Hans Moors